Skip to main content

Obejrzyj krótką prezentację dotyczącą usługi Microsoft Stream

Przekazuj i udostępniaj wideo oraz zarządzaj nimi na swojej spersonalizowanej stronie głównej 5 kroków
Łatwo organizuj zawartość, korzystając z kanałów i grup 3 kroki
Zwiększ dostępność i możliwości odnajdywania dzięki funkcjom analizy 4 kroki
Wzbogać codzienne interakcje za pomocą wideo 4 kroki