Skip to main content

Poznaj Microsoft Stream, nową usługę wideo w usłudze Office 365

Wyświetlaj, udostępniaj i osadzaj wideo bezpośrednio w najczęściej używanych aplikacjach. Usługa Microsoft Stream łączy się z innymi aplikacjami firmy Microsoft, znacznie ułatwiając współpracę dzięki zapewnieniu możliwości dodania odpowiednich wideo do wszystkich projektów, nad którymi pracujesz.

Microsoft Teams

Microsoft Teams to oparty na czacie obszar roboczy zapewniający zespołowi wspólne miejsce dla wszystkich rozmów, plików i narzędzi. Dzięki usłudze Microsoft Stream możesz uzupełnić każdą rozmowę o współpracę wideo. Wystarczy dodać usługę Microsoft Stream jako kartę, aby dołączać wideo i kanały dla zespołu.

Dowiedz się więcej

SharePoint

Program SharePoint i usługa Office 365 zwiększają możliwości osób, zespołów i organizacji w zakresie swobodnego udostępniania, przekształcania procesu biznesowego, informowania i angażowania organizacji oraz wykorzystywania wiedzy zbiorowej. Dzięki usłudze Microsoft Stream możesz osadzać filmy wideo i kanały w witrynach komunikacyjnych i witrynach zespołów programu SharePoint. Filmy wideo są wyświetlane bezpośrednio na stronach i w nowościach, dzięki czemu użytkownicy mogą zapoznać się z ważnymi informacjami bez opuszczania obszaru, w którym pracują.

Dowiedz się więcej

Sway

Aplikacja Sway pozwala tworzyć i udostępniać interaktywne raporty, prezentacje, historie itd. przy użyciu prostych szablonów i narzędzi wizualizacji. Dzięki usłudze Microsoft Stream możesz zwiększyć interakcyjność prezentacji, osadzając wideo w aplikacji Sway w celu odtworzenia bezpośrednio w dokumencie.

Dowiedz się więcej

Yammer

Yammer to sieć społecznościowa dla przedsiębiorstw, która pomaga nawiązywać kontakty i angażować się osobom w organizacji. Dzięki usłudze Microsoft Stream możesz udostępniać wideo osobom z całej firmy i będą oni mogli je oglądać bezpośrednio w swoich wątkach Yammer.

Dowiedz się więcej

OneNote

Współpracowanie i opracowywanie nowych pomysłów jest proste dzięki programowi OneNote, cyfrowemu notatnikowi, w którym można pisać, notować pismem odręcznym, rysować itp. Teraz dzięki usłudze Microsoft Stream możesz dodawać filmy wideo do notatek przez wklejenie linku do filmu na kanwie i wyświetlać je bezpośrednio w programie OneNote.

Dowiedz się więcej